Choď na obsah Choď na menu
 


Daň z nehnuteľnosti (Obecný úrad Šípkové)

3. 2. 2009

Daň z nehnuteľnosti (Obecný úrad Šípkové, 03. 02. 2009 11:33)

Chcem upresniť oznam k dani z nehnuteľnosti:
nejde o podanie daňového priznania z dôvodu prechodu na €, ale:
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník podať príslušnému správcovi dane do 31.01. príslušného zdaňovacieho obdobia, ak nasatali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľnosti /t,j. napr. zmena vlastníka, alebo užívateľa nehnuteľnosti. Ak niekto kúpi, alebo zdedí, alebo inak nadobudne nehnuteľnosť je povinný to oznámiť správcovi dane do 30 dní od vzniku skutočností/
Takže nie z dôvodu a prechodu na €.

Ďakujem.