Choď na obsah Choď na menu
 


Miestny koordinačný výbor SZZ v Piešťanoch

18. 4. 2008

      Miestny koordinačný výbor SZZ v Piešťanoch upustil od posielania správ, informácií a pozvánok pre ZO v papierovej forme cez Slovenskú poštu a na komunikáciu používa elektronickú formu pošty. Takýmito možnosťami už disponuje väčšina ZO.

      Týmto vítame v rodine e-mailových korešpondentov aj Vašu ZO a posielame Vám prvé materiály. Ďalej ich šírte medzi svojich členov zverejnením na vašej webovej stránke, vo vývesných skrinkách či iným spôsobom. Predovšetkým prosíme o pozvánkach informovať Vášho predsedu.

      Tešíme sa na novú formu spolupráce.

 

      Ing. Ľubomír Pastucha

      tajomník MKV SZZ Piešťany