Choď na obsah Choď na menu
 


POZVÁNKA na členskú schôdzu

10. 4. 2008

Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia Drieňová – Šípkové

 

 POZVÁNKA                                                      4.4.2008  Piešťany

 

 

                                  

          Vážený záhradkár / Vážená záhradkárka,                                                                                                                                  

 

      dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na výročnú členskú schôdzu SZZ ZO Drieňová - Šípkové, ktorá sa bude konať dňa 26.4.2008 o 13.00 hod v záhradkárskej osade v klubovni (druhá brána).

  

Program schôdze:

1.    Prezentácia, schválenie programu

2.    Správa o činnosti ZO SZZ za rok 2007

3.    Informácia o stave vysporiadania chatiek a pôdy

4.    Správa o hospodárení

5.    Správa revíznej a kontrolnej komisie

6.    Plán práce na r. 2008 a finančný rozpočet

7.    Správa o odbere elektrickej energie

8.    Diskusia

9.    Návrh na uznesenie

10. Záver – občerstvenie

 

 

 

 

 

 

  

Poplatky :

·                     členská známka 100,- Sk

·                     účelový príspevok 800,- Sk

·                     platba za spotrebu elektrickej energie  

·                     platba za neodpracované brigádnické hodiny za rok 2007

·                     daňový poplatok - Obecný úrad Šípkové

 

 

 

 

 

 

                                                       

výbor SZZ ZO 16-116 Drieňová - Šípkové