Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení záhradkári dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na členskú schôdzu SZZ ZO Drieňová.

 

 

POZVÁNKA

 

 

Vážený záhradkár / Vážená záhradkárka

 

 

     Výbor  ZO SZZ  16-116 Vás  pozýva  na  výročnú  členskú schôdzu,  ktorá  sa bude  konať  dňa  14.4.2018  o  14.00 hod v záhradkárskej osade v klubovni (druhá brána).

 

Program schôdze:

1.      Otvorenie

2.      Správa o činnosti ZO SZZ za rok 2017

3.      Správa kontrolnej a revíznej komisie

4.      Správa o hospodárení za rok 2017

5.      Plán hlavných úloh na rok 2018

6.      Diskusia

7.      Záver

8.      Občerstvenie

 

 

Poplatky :

·                    členská známka na rok 2018 =  6,00 €                      

·                    účelový príspevok na rok 2018 = 60,00 €

·                    platba za neodpracované brigádnické hodiny za rok 2017 = 18,00 €

·                    platba za spotrebu elektrickej energie za rok 2017

                    /5 € ročný  poplatok za elektromer, 17 centov za 1 kwh/

 

Prineste si so sebou členský preukaz.

 

Príloha:

 

·        Daňový poplatok Obecného úradu Šípkové 

 

 

výbor SZZ ZO 16-116 Drieňová – Šípkové