Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení záhradkári dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na členskú schôdzu SZZ ZO Drieňová

1. 4. 2009

Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia Drieňová – Šípkové                                                           Piešťany 8.4.2009

 
POZVÁNKA
 
Vážený záhradkár / Vážená záhradkárka,
 
dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na výročnú členskú schôdzu SZZ ZO Drieňová - Šípkové ktorá sa bude konať dňa 25.4.2009 o 13.00 hod v záhradkárskej osade v klubovni (druhá brána).
                                                                                    

 Program schôdze:

1.    Prezentácia, schválenie programu

2.    Správa o činnosti ZO SZZ za rok 2008

3.    Informácia o stave vysporiadania chatiek a pôdy

4.    Správa o hospodárení 2008

5.    Správa revíznej a kontrolnej komisie

6.    Plán práce na r. 2009 a finančný rozpočet

7.    Správa o odbere elektrickej energie

8.    Diskusia

9.    Návrh na uznesenie

10.  Záver – občerstvenie


Poplatky :

·  členská známka + účelový príspevok (30 Euro)

·  poplatok za vysporiadanie  pozemku  ( 20 Euro)

·  platba za neodpracované brigádnické hodiny za rok  2008 ( 20 Euro)

·  platba za spotrebu elektrickej energie ( 3 Euro ročný  poplatok za    

   elektromer, 17 centov za 1 kwh)

·  daňový poplatok - Obecný úrad Šípkové

 

výbor SZZ ZO 16-116 Drieňová - Šípkové