Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica z členskej schôdze ZO SZZ 16 –116 Drieňová

2. 10. 2010

Zápisnica

 

z členskej schôdze SZZ ZO  16 – 116  Drieňová – Šípkové

konanej dňa 02.10.2010 v záhradkárskej osade v klubovni (druhá brána)

 

 

 

 

Prítomní:  53 členov – viď prezenčná listina, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

 

 

Program schôdze:  tvorí súčasť zápisnice.

 

1.    Privítanie, schválenie programu.

2.    Príhovor predsedu ZO.

3.    Diskusia.

4.   Návrh na uznesenie.

5.    Záver – občerstvenie.

 

 

1. Pani predsedníčka Anna Pastuchová schôdzu zahájila a privítala všetkých prítomných záhradkárov. Vážení priatelia, dobrý deň! Vitajte na dnešnej schôdzi. Verím, že každý dostal domov pozvánku s programom.

Všetci prítomní členovia schválili program schôdze.

    

2.  Vážení záhradkári, naposledy sme sa stretli v marci 2010 a vidíte už je 2.10., ako ten čas letí. Ja Vás priatelia informujem o všetkom čo sa udialo v našej osade.

Vravela som Vám, že pán Kamil Polčan podal na nás trestné oznámenie. Vec ešte nie je vyriešená a ja som bola viackrát vypovedať na polícii. Tiež boli aj členovia výboru ako aj pán Kunik. Pán Polčan požadoval od nás 2000,- Eur. Potom znížil na 600,- Eur, mne to pripadá ako výpalníctvo čo poviete?

Pánovi Polčanovi sme poslali list, aby si do 30.09.2010 odniesol hnilé seno, hnilé WC a aj stromky, ktoré majú viac rokov. Zatiaľ sa nám neozval.

     Priatelia záhradkári, netečie voda, ale nie pretože nie je v poriadku čerpadlo, ale pretože je porucha u pána Michalca, mal zatopenú pivnicu. Bolo včas oznámené, že bude brigáda v sobotu 25.10.2010 o 8:00 h, no neprišiel nik. Prosím v diskusii sa vyjadrite ako túto poruchu vody odstránime, ja by som to chcela urobiť do zimy 2010. Keď poviete, že zohnať nejaký stroj stane sa, len sa bude musieť zaplatiť.

    05.09.2010 nám vypovedalo čerpadlo, bolo vytiahnuté.09.2010 nám vypovedalo čerpadlo, bolo vytiahnuté.09.2010 nám vypovedalo čerpadlo, bolo vytiahnuté ako aj rúry a 11.9.2010 sa namontovalo nové čerpadlo ako aj rúry z umelej hmoty. Veci okolo starého čerpadla som zaniesla do poisťovne, tak dúfam, že nejaké peniaze dostaneme.

Stále platí, že brigádovať sa môže každú sobotu pri čistení plotov, oprave stĺpikov.

Prosím Vás, kto si chce odpracovať brigádnické hodiny ešte môže, počasie je dobré.

Verím, že ste si všimli, že cesta je už zväčšej časti vyčistená no ešte ju bude treba dokončiť, ale nedá sa to všetko naraz, je to sýta robota.

      Chcem Vám oznámiť, že sa kontrolujú a blombujú elektromery. Prosím Vás, sprístupnite elektromery členom výboru- prosím dohodnite sa. Kto spraví akýkoľvek zásah do elektromeru- bude niesť zodpovednosť. Priatelia záhradkári máme tu stále záhradkárov neplatičov. Títo záhradkári stále a neplatia ani dnes. Bolo im odoslaných niekoľko listov a výstrah. Tu sú mená záhradkarov-neplatičov- JOZEF HRABINA, PETER MORAVČÍK, JOZEF ČERNOK, ĽUBOMÍR SLÁVIK, JOZEF PROKŠA, RADOSLAV MATÚŠ, JOZEF GULÍK. Čo prosím Vás s týmito záhradkármi, v diskusii sa vyjadrite.

Výbor sa stretáva pravidelne a rieši problémy našej osady. Tiež z Vašej strany bol záujem, aby sme sa navštevovať, čo je veľmi dobré. Ja beriem našu záhradkovú osadu ako jednu malú dedinku a tak sa vymenili všetky zámky a dali sa spraviť nové kľúče.

Ja som poprosila pána záhradkára Petroviča, bolo pekné počasie na výmenu zámkov. No ešte predtým som dala 30-tim záhradkárom nový kľúčik. No stalo sa, že pán Beňačka skákal cez plot, mrzí ma, že mi nezavolal, lebo ja som väčšinou tu a nie je problém ani kľúčik doniesť.

Kto sem chodí pravidelne, tak ma vidí, že ja si našu osadu obchádzam aj keď prší, aj keď svieti slnko a môže sa ma ktokoľvek a načo koľvek opýtať a preto ma o to viac mrzí, že ešte aj dnes niektorí z nás  nedá pokoj a robí klebety. Prosím ešte raz, peniaze sú na účte, za pozemky sú zvlášť. Ja priatelia za tri a pol roka čo som predsedníčka spávam spokojne a ten čo ma pozná, vie, že ja nerada rozprávam čo som spravila, kde so bola. Vy odomňa požadujete vykonanú prácu. Ja určite budem najradšej, keď už naše pozemky pôjdu do katastra. Zatiaľ na našej osade pracujú geodeti a zostavujú pôvodný stav vlastníkov. Som pravidelne v kontakte s Pozemkovým úradom. Pri pozvánke bol lístoček 80,- Eur za pozemok. Prosím ide o to, že každý bude mať za 1 záhradku 100,- Eur pri svojom mene. Až to bude menej ako 100 Eur, tak sa dohodneme, či sa peniaze vrátia, alebo si zaplatí záhradkár nejakú inú položku.

Výbor sa dohodol a ja pravidelne komunikujem z členmi kontrolnej a revíznej komisii, že treba zvýšiť účelový poplatok a to 10 € za ár= 4x10=40 €, členská známka 5 €, ale s tou podmienkou, aby sa určitá čiastka nechala na nový rozvod vody. Lebo je veľký únik vody, to vodovodné potrubie je staré už pomaly 30 rokov a keď nik nie je v osade a čerpadlo stále čerpá vodu. Prosím v diskusii sa vyjadrite.

Vážení priatelia, som v kontakte so starostom ako aj vedením PD. Myslím si, že keď pán starosta dal odniesť kontajner, že je to malý úspech, aj keď všetky smeti sa vozia hore na divokú skládku. No prosím Vás – my to nerobme.

Tiež kto nemá zaplatené na obecnom úrade, nech tak urobí. Pani Vatrtová nemohla prísť dnes vyberať peniaze.

Priatelia záhradkári, prosím Vás, musím sa vrátiť k poplatkom za elektromer. Za jednopólový  7 € a za trojpólový 21 € paušál. Ako to urobiť. Lebo ten záhradkár, čo nemá elektromer a platil za paušál by prakticky doplácal. Prosím tiež v diskusii sa vyjadriť.

Chcela by som ešte povedať pár slov k občerstveniu. Je pravda, že schválené občerstvenie členskou schôdzou, ale z viacerých kruhov, som sa dozvedela, že nie každý záhradkár si môže vypiť pohárik vína, lebo ide domov autom- čo je pravda. A preto sme sa rozhodli, že spravíme malé občerstvenie vzhľadom na situáciu, že boli neplánované výdaje- elektrika, čerpadlo.

Priatelia záhradkári na záver Vám prajem veľa dobrého zdravia a budeme sa tešiť na stretnutie v apríli 2011 a tiež chcem poďakovať všetkým, ktorí odpracovali brigádnické hodiny.

    Ďakujem za pozornosť.

 

3. Pán Ernest Petlák oboznámil prítomných záhradkárov o elektromeroch:

      

MERANIE  ELEKTRICKEJ  ENERGIE   ELEKTROMERY

Problematika merania 

1. Súčet nameraných spotrieb podružnými elektromermi nesúhlasí s hodnotou nameranou   

energetickými závody. Najväčšia chyba pri rozúčtovaní energie vzniká nezapočítaním do spotreby odberné miesta.

 

Tu je niekoľko základných problémov, ktoré v oblasti merania odberu elektrické energie môžu vzniknúť.

 

1. Súčet nameraných spotrieb podružnými elektromermi nesúhlasí s hodnotou nameranou energetickými závodmi

 

U malo odberu je toto typický problém skupinového merania garáží, záhradkárskych a chatových osád. Tu je treba dodržať základné pravidla:

 

· Všetky podružné elektromery musia byť overené a opatrené plombou skúšobne.

 

· Nedopustiť, aby si jednotliví odberatelia elektromery pre seba opatrili individuálne.

 

· Prúdový rozsah meradiel musí zodpovedať reálnemu odberu meraného miesta.

 

Najväčšia chyba pri rozúčtovaní energie vzniká nezapočítaním do spotreby odberné miesta 

Vlastná spotreba elektromeru. Podružný elektromer je pre hlavný elektromer tiež spotrebičom. Odber napäťovej cievky, ktorá je nepretržitá pod napätím je okolo 5W (podľa typu a výrobcu). Keď je za elektromerom EZ týchto podružných prístrojov (napríklad u radových garáží) inštalovaných 50 kusov, je ich vlastná, ročná spotreba u jednofázových elektromerov:

 

50 ks x 5 W x 24 hod. x 365 dní = 2160 kWh

 

u trojfázových: u trojfázových:

50 ks x 15 W x 24 hod. x 365 dní = 6480 kWh

 

Preto je nutné k cene za elektrickú energiu pripočítať stály poplatok za pripojený elektromer. Ten by mal byť pre  všetkých rovnaký, pokiaľ sú použité rovnaké elektromery (jedno či trojfázové).

 

Hlasovanie o návrhu platenia ročného poplatku 3 € za hlavný elektromer pre všetkých záhradkárov, ročný poplatok za jednopólový elektromer=7 €, ročný poplatok za trojpólový elektromer=21 € -  Za: 49,  Proti: 0,  Zdržal sa: 4.

 

Hlasovanie o návrhu pána Miškova opraviť poruchu vodovodu pri pánovi Michalcovi bagrom -  Za: VŠETCI.

 

Problém so záhradkármi neplatičmi sa dorieši v apríli 2011.

 

Hlasovanie o návrhu ročného poplatku 10 € za 1 ár= 40 € za 1 záhradku + 5 € členská známka Za: VŠETCI, Proti: 0,  Zdržal sa: 0.

 

 

4. Návrh na uznesenie:

 

Členská schôdza

 

I. schvaľuje:

 

1. Návrh platenia ročného poplatku 3 € za hlavný elektromer pre všetkých záhradkárov, ročný poplatok za jednopólový elektromer=7 €, ročný poplatok za trojpólový elektromer=21 €.

2. Návrh pána Miškova opraviť poruchu vodovodu pri pánovi Michalcovi bagrom.

3. Problém so záhradkármi neplatičmi sa dorieši v apríli 2011.

4. Návrh ročného poplatku 10 € za 1 ár= 40 € za 1 záhradku + 5 € členská známka.

 

Hlasovanie o uznesení Za: VŠETCI, Proti: 0, Zdržal sa: 0.

 

Členská schôdza uznesenie schválila.

 

 

5. Prítomným predsedníčka pani Anna Pastuchová poďakovala za účasť na schôdzi a ukončila schôdzu s pozvaním na občerstvenie a popriala záhradkárom dobrú chuť.

 

 

 

V Šípkovom 04.10.2010

 

 

 

..............................................                  ............................................ 

Jozef Pastucha – overovateľ                   Marián Buček – overovateľ

 

 

 

 

 

......................................................

Anna Pastuchová – predsedníčka

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................

Zapísal: Mgr. Viliam Žitňanský