Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica z členskej schôdze ZO SZZ 16 – 116 Drieňová(43)

3. 11. 2009

Zápisnica

 

z členskej výročnej schôdze SZZ ZO  16 – 116  Drieňová – Šípkové

konanej dňa 26.09.2009 v záhradkárskej osade v klubovni (druhá brána)

 

 

 

 

Prítomní:  Viď prezenčná listina, ktorá tvorí súčasť zápisnice.

 

Program schôdze:  tvorí súčasť zápisnice.

 

Bod č. 1. Zahájenie

Bod č. 2. Príhovor

Bod č. 3. Diskusia

Bod č. 4. Záver

Bod č. 5. Občerstvenie

 

 

Bod č. 1:

      Pani predsedníčka Anna Pastuchová schôdzu zahájila privítala všetkých prítomných záhradkárov.

Minútou ticha si všetci prítomní záhradkári uctili pamiatku nášho zosnulého záhradkára pána doktora Ivana Šípku.

Prítomní členovia schválili program schôdze.

 

Bod č. 2 :

Príhovor pani predsedníčky ZO SZZ Drieňová – Šípkové:

Ako vidíte priatelia, náš klub sme troška vynovili. A keby niekto z nás potreboval miestnosť na posedenie, nech sa páči - je to pre nás všetkých.

Kúpila sa motorová píla, krovinorez, nožnice, kotol, miešačka – všetko pre nás všetkých.

Tiež určite ešte pamätáte, aké boli záhradky zanedbané. V apríli členská schôdza odsúhlasila, že sa ponúknu novým záhradkárom – to sa aj stalo.

A tak začali noví záhradkári píliť, klčovať, rúbať a budovať.

Len im prosím nezáviďme, kto prerába chatu podľa svojich predstáv. Mali by sme byť radi, že naša osada žije.

Verím, že tí čo máme vnúčatá, mi dajú za pravdu, že sú pre nás všetkým a teraz v lete bolo tu hlučnejšie, ale aj ten krik detí vadil niektorým záhradkárom, to sa nedá vysvetliť.

Dnes všade sa mení ráz záhradok, veď kto chce, nech pestuje zeleninu a kto nie, nech sa kúpe. Prosím, buďme toleratní, jeden voči druhému.

Tiež si niektorí záhradkári zamieňajú cestu za pretekársku dráhu – prosím jazdime pomaly.

Chcem upozorniť, že v osade je zakázané strielať z akých koľvek zbraní, čo sa stalo jednej našej záhradkárke, popri hlave jej letela guľka.

Po dlhých rokoch sa uskutočnili brigády, pri oprave plotu, v časti od lesa.

Plot bol spadnutý, treba ho celý dať nový.

Priatelia, nedá sa všetko naraz. Keď bude brigáda, včas bude oznam na nástenke. Teraz som aj osobne navštívila záhradkárov, no neprišiel nik.

Veľmi som sa začudovala, keď mi bolo povedané, že sa staráme len hornú časť osady. Vertemi, musela by som veľmi dlho rozmýšľať, aby som na to prišla – lebo by ma to nenapadlo.

Začalo sa robiť tam, kde to najviac treba – podľa dôležitosti.

    Výbor ZO SZZ Drieňová - Šípkové navrhuje od 01.01.2010 platenie účelového poplatku nasledovne – 5 EUR členská známka a  za 1 ár= 6 EUR ročný poplatok. Nakoľko po prerozdelení záhradok nastal stav, že sú zahradkári čo majú viac záhradok. O tomto návrhu sa hlasovalo: za tento návrh hlasovali všetci prítomní záhradkári – viď prezenčná listina, proti nehlasoval nikto a nikto sa nezdržal hlasovania.

Pani predsedkyňa privítala medzi nami nových členov a to: p. Kuník, p. Vavro, p. Pisarčík, p. Páleníková, p. Gogaľová, p. Kozáková, p. Benko, p. Čap, p. Drevenák, p.Mištov.

Dal sa spraviť rozbor vody. Naša voda je závadná, prosím nevarte ani nepite z nej.

 

Bod č. 3:  

         Spôsob vybavovania poplatkov s pánom Braškom sa dorieši v apríli na ďalšej schôdzi.

Člen výboru pán Petlák povedal, že sa porovná ešte voda v studni s vodou v nádobe.

 

 

Uznesenie:

 

Členská schôdza schvaľuje:

 

    Od 01.01.2010 platenie účelového poplatku nasledovne – 5 EUR členská známka  za 1 ár = 6 EUR ročný poplatok.

 

 

Členská schôdza uznesenie schválila, nikto sa hlasovania nezdržal a nikto nebol proti.

 

 

 Bod č. 4:

        Prítomným  členom poďakovala pani predsedkyňa za účasť a  2. členskú schôdzu

v roku 2009 ukončila s pozvaním na občerstvenie.

 

 

 V Šípkovom 26.09.2009

 

 

 

...............................................                       ............................................... 

Jozef Pastucha – overovateľ                          Marián Buček – overovateľ

 

 

 

......................................................

Anna Pastuchová – predsedníčka

 

 

 

 

 

 

 

.................................................

Zapísal: Mgr. Viliam Žitňanský