Choď na obsah Choď na menu
 


Pozor na kliešte

15. 4. 2008

Kliešť

Kliešť všeobecne32.jpg

V našich zemepisných šírkach sa vyskytuje najviac kliešť obecný. Tento druh prežíva v listnatých a zmiešaných lesoch s hustým krovím, alebo s množstvom rastlín. Samček je asi 2mm veľký, čiernej alebo tmavo-hnedočervenej farby. Samička má 4mm, červenú farbu a pri nasatí mení farbu do šeda a môže sa zväčšiť až do veľkosti 1cm. Klišť je nebezpečný prenášač chorôb, na svojich hostiteľov číha vo výške 10 - 150 cm na trávach a kríkoch

Nasatie a odstránenie

Ak sa nám nepodarí všetky kliešte z tela psa odstrániť, tento cudzopasník sa so svojím ostrím tŕním pokrytím rypáčikom zavŕta do kože a pije krv, ktorá je jeho jedinou potravou.

33.jpgPri odstraňovaní kliešťa treba dávať pozor, aby sa nerozpučil, pretože tak sa zvyšuje riziko prenosu infekčných chorôb na psa aj majiteľa. Doporučuje sa odstraňovať v rukaviciach, alebo používať špeciálnu pinzetu na kliešte. Po vytiahnutí kliešťa z kože je dôležité, aby sme ho zničili- spálili, tak predídeme tomu, aby sa nám "nemotal" po dome a nenapadol znovu niekoho, najskôr nás alebo znovu nášho psíka.

Pri veľkom množstve nasatých cudzopasníkov môže dôjsť k oslabeniu nedobrovoľného jedinca. Po nasatí sa do kože dostáva sekrét slinných žliaz kliešťov, čo vyvoláva podráždenie kože a niekedy až tvorbu uzlíkov, ktoré sa veľmi pomaly strácajú. Ale takýto uzlík nie je nič proti infikovanému kliešťovi, ktorý môže nášmu zverencovi ale aj nám spôsobiť veľké zdravotné problémy- lymskú boleriózu.

 


BORELIÓZA (LYMSKÁ CHOROBA)

  Všeobecné informácie
V letnom období ľudia častejšie navštevujú prírodu, a to často bez vhodného oblečenia. Od mája do septembra sa tak vystavujú možnosti infekcie baktériou (spirochétou) prenášanou kliešťom, s následkom možného infekčného ochorenia - boreliózou. Premorenosť kliešťov na Slovensku boréliou je priemerne asi 10%, v niektorých ohniskách môže byť vyššia. Aby človek mohol byť infikovaný, je potrebná prítomnosť kliešťa na koži viac ako 24 hodín. Preto každodenná prehliadka tela i odevu na prítomnosť kliešťov môže byť prevenciou vzniku ochorenia.
Borelióza sa prejavuje najčastejšie horúčkou, únavou, bolesťami svalov a kĺbov (hlavne kolien) ale predovšetkým výraznou červenou vyrážkou, ktorá sa postupne zväčšuje na veľkosť viac ako 10 – 15 cm. V tomto štádiu je najvhodnejšie vyhľadať lekára a ochorenie dôkladne preliečiť antibiotikami. U niektorých ľudí sa však tieto kožné prejavy neobjavia a ochorenie môže nepoznane pokračovať. Ďalšími príznaky skorého štádia infekcie môžu byť únava, bolesti hlavy, pocit obmedzenej hybnosti šije, bolesti svalov a kĺbov, zväčšené lymfatické uzliny alebo začervenanie spojoviek. Neliečené ochorenie môže prejsť do chronického štádia s postihnutím srdcového svalu a nervového systému ( zápaly mozgových obalov, mozgu, miechy, obrna tvárového svalstva a pod.). Vtedy je už často potrebné podávať v nemocnici antibiotiká do žily. Diagnózu je možné stanoviť vyšetrením krvi špeciálnymi testami. V oblasti výskytu kliešťa na koži je obvykle malá ranka alebo začervenanie, ktoré je normálnou reakciou na zaklieštenie.
Boréliozou môže byť po zaklieštení nakazený i pes, ktorého je však možné proti tomuto ochoreniu očkovať. U psa sa ochorenie prejaví horúčkou, nechutenstvom, opuchom kĺbov, stuhnutou chôdzou alebo krívaním. Vtedy je potrebné navštíviť veterinára, ktorý zaháji antibiotickú liečbu. Ústup ťažkostí je zvyčajne do 2 dní, potrebné je však, aby pes užíval antibiotiká ešte aspoň 2 - 4 týždne.
  Preventívne opatrenia
Odporúča sa vyhýbať sa návštevám oblastí, v ktorých je vysoká prítomnosť kliešťov – vysoká tráva, krovie a pod, ako i ohniskám s vysokým výskytom infikovaných kliešťov. Odporúča sa nosiť ošatenie pokrývajúce čo najväčšiu časť tela, hlavne 34.jpgponožky, topánky a dlhé nohavice. Odev by mal byť svetlý, aby sa z neho dali odstrániť prípadné neprisaté kliešte. Na nekryté časti tela je vhodné použiť špeciálne repelenty odpudzujúce kliešte. Dobré je užiť pred prechádzkou do prírody i vitamíny skupiny B. Každý deň je potrebné skontrolovať celé telo, ale i odev, vzhľadom na možnosť prítomnosti i veľmi malého kliešťa. Skontrolovať je potrebné i psa, ak ste ho mali so sebou. Kliešťa je potrebné odstrániť celého, čo najskôr, a najlepšie pinzetou. Pri odstraňovaní treba byť trpezlivý, telo kliešťa by sa nemalo rozmliaždiť. Odstránená musí byť hlavne tá časť kliešťa, ktorou bol prisatý. V prípade potreby, je kliešťa možné dať vyšetriť na prítomnosť borélií. Ak sa podarí kliešťa dokonale odstrániť do 24 hodín po zaklieštení, pravdepodobnosť infekcie je malá.
  Informácie pre lekárov
Lymská choroba (borelióza) je multisystémové infekčné ochorenie postihujúce najčastejšie kožu, kĺby, srdce a nervový systém. Epidemiologickým agensom je baktéria – spirochéta Borrelia burgdorferi, pričom v Európe dominuje podtyp Borrelia afzelii vyvolávajúca kožné prejavy, a Borrelia garinii ktorá sa manifestuje neurologickými prejavmi. Prenášačom je kliešť Ixodes ricinus. Predpokladaný výskyt na Slovensku je viac ako 1000 nových ochorení ročne.
Prejavom skorej infekcie je erythema migrans – makulopapulárny erytém veľkosti asi 15 cm, ktorý sa objaví o niekoľko dní až týždňov po zaklieštení. Neskorším prejavom infekcie sú artralgie a myalgie. Komplikáciou môže byť i myokarditída alebo perikarditída. U neliečených pacientov sa môžu objaviť i prejavy postihnutia nervového systému – periférna lézia VII. nervu, meningoencefalitídy a myelopolyradikuloneuritídy, opísané boli i neuronitídy, depresie, panické ataky, chronický únavový syndróm a iné prejavy. Žiadne klinické manifestácie však nie sú pre boreliózu patognomické. Diagnóza by mala byť stanovená na podklade epidemiologickej anamnézy, klinického obrazu a výsledkov pomocných vyšetrení včítane sérologických.
V klinickej diagnostike sa štandardne vyšetrujú protilátky s antigénom B. burgdorferi imunofluorescenčnou metódou a metódou ELISA. IgM protilátky sú detekovateľné 3 - 6 týždňov po infekcii, IgG protilátky sa tvoria asi po 6 týždňoch, vrcholia po šiestich mesiacoch a pretrvávajú dlhodobo. Vzhľadom na možnosť falošne pozitívnych výsledkov, odporúča sa v prípade ich pozitivity následná konfirmačná reakcia metódou Western Imunoblot. Na niektorých pracoviskách je možná i detekcia tiel borélií prostredníctvom polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).
Terapeuticky sa odporúča doxycyklín (u dospelých), amoxycilín (aj u detí) po dobu aspoň 21 dní, v prípade postihnutia nervového systému ceftriaxón alebo cefotaxím intravenózne 28 dní.
Očkovacie látky pre človeka sú v štádiu výskumu a klinických štúdií, problémom je variabilita a neustála zmena povrchových antigénov borélií najmä v Európe.

 

Kliešťová meningoencefalitída:

Kliešte môžu byť prenášačmi vírusov, ktoré spôsobujú zápal mozgu a mozgových blán - kliešťovú meningoencefalitídu. Liečba tohto ochorenia nie je doposiaľ známa.
Najspoľahlivejší spôsob, ako sa chrániť pred týmto ochorením, je očkovanie. Nie každý kliešť je prenášačom vírusov. V niektorých oblastiach je veľké množstvo infikovaných kliešťov, v iných sú nakazení ojedinele alebo vôbec nie. Pokiaľ má kliešť v sebe vírus a Vy nie ste očkovaní, môžete ťažko ochorieť, pretože doposiaľ nemáte protilátky proti vírusom prenášaným kliešťami.
Prvé štádium choroby začína najčastejšie za 1 až 14 dní po prisatí kliešťa. Priebeh je podobný chrípke. Po 1 až 20 dňoch, kedy je pacient takmer bez príznakov, môže následovať druhé štádium, ktorého priebeh býva podstatne závažnejší, pretože vírusy po masívnom premnožení môžu preniknúť do centrálnej nervovej sústavy, kde poškodzujú nervové bunky. Prejavuje sa to silnými bolesťami hlavy, vracaním, vysokými horúčkami, poruchami vedomia. Kliešťový zápal mozgu alebo mozgových blán môže mať i trvalé následky, ako sú obrny, chronické bolesti hlavy, poruchy koncentrácie, znížená výkonnosť, depresia.
Pre výskyt ochorenia na kliešťovú encefalitídu je typická sezónnosť, súvisiaca s cyklom aktivity kliešťov. Ide o obdobie od apríla do konca októbra. Aby bola zabezpečená dostatočná ochrana proti kliešťom už pred nástupom ich aktivity, je žiadúce začať základné očkovanie už v chladných mesiacoch roka.

Priebeh choroby:

Inkubačná doba: trvanie 2-28 dní

1. fáza choroby: trvanie 1-28 dní, chrípke podobné príznaky: horúčka, únava, bolesti hlavy, drieku a končatín, katarálne prejavy, žalúdočné a črevné ťažkosti, celková nevoľnosť, nechutenstvo, nutkanie na zvracanie

Bezpríznakové obdobie: trvanie: 1-20 dní

2. fáza choroby: vysoká horúčka, bolesti hlavy, vracanie, stuhlosť šije, zriedkavejšie poruchy vedomia, obrny, svetloplachosť, depresia a iné

Ukončenie ochorenia:

a/ úplné uzdravenie

b/ trvalé následky: cca 6% chorých, pretrvávajúce bolesti hlavy, obrny,
úbytok svaloviny a iné
c/ úmrtie: 1-2 % chorých

Výskyt:

Kliešte sa vyskytujú predovšetkým v tráve a v nízskych porastoch. Zachytávajú sa na steblách trávy a na spodnej strane listov, preto ich nevidíme. Nesprávny názor je, že kliešte visia zo stromov a na svoju obeť padajú. Kliešte sa pri pohybe po týchto miestach prichytia na telo alebo odev a odtiaľ sa potom nebadane rozlezú do zákolenných jamôk, medzi stehná, do podpazušných jamôk alebo pod prsníky. Prisatého kliešťa je potrebné čo najrýchlejšie odstrániť. Po dezinfekcii kliešťa uchopíme čo najbližšie k miestu prisatia a vytiahneme ho. Ak sa nepodarí kliešťa vytiahnuť, je vhodné vyhľadať zdravotnícku pomoc.
V Európe sú oblasti so zvýšeným výskytom infikovaných kliešťov najmä na území Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Chorvátska, Slovinska a Poľska.

Výskyt ochorení na kliešťovú encefalitídu

Očkovanie:

Očkovacia látka FSME-IMMUN Inject S obsahuje usmrtené vírusy, ktoré už nemajú schopnosť sa rozmnožovať. Po podaní týchto inaktivovaných vírusov do ľudského tela v rámci očkovania, začne vlastný imunitný systém očkovaného človeka vytvárať obranné látky, ako pri skutočnej infekcii. Je tu však jeden podstatný rozdiel. Vzhľadom na to, že sa vírusy v očkovacej látke už nemôžu pomnožiť, nevedie očkovanie ku vzniku choroby, ako sa to stane po pohryznutí infikovaným kliešťom. Ak sa po pohryznutí infikovaným kliešťom dostanú vírusy do tela očkovaného človeka, imunitný systém je schopný brániť sa. Protilátky bránia vírusom kliešťovej encefalitídy, aby vnikli do buniek a človek je takto chránený.

Základné očkovanie:

1. dielčie očkovanie: čo možno najskôr ! Najlepšie v studenom ročnom období.
2. dielčie očkovanie: 14 dní- 3 mesiace po 1. dielčom očkovaní. Predstavuje už pomerne dobrú ochranu, najmä pre deti.
3. dielčie očkovanie: 9-12 mesiacov po 2. dielčom očkovaní. Úplná, spoľahlivá ochrana.
Ak sa očkovanie začína v letných mesiacoch, odstup medzi prvou a druhou dávkou má byť 14 dní, aby sa čo najskôr dosiahla ochrana.

Preočkovanie:
Najlepšie je dať sa každé 3 roky preočkovať jednou vakcínou.
Tak si zabezpečíme skutočnú ochranu pred chorobou.

Očkovanie nie je povinné, hradí si ho každý záujemca sám.