Choď na obsah Choď na menu
 


Signalizačná správa na 20. 5. 2008

2. 6. 2008

Signalizačná správa na 20. 5. 2008

 

Ovocné dreviny

         Let obaľovača jablčného je naďalej v nižších počtoch a nedosiahol ešte svoj vrchol. Kladenie vajíčok bolo teoreticky možné podľa večerných teplôt iba 3 dni na konci 20. týždňa ( 12. – 18.5.). Odvtedy je opäť chladnejšie. Preto stále platí dôležitosť sledovania večerných teplôt (kladenie vajíčok prebieha až pri teplotách nad 17oC meraných o 22oo h letného stredoeurópskeho času) alebo ešte vhodnejšie samotné kladenie vajíčok. V prípade, že večerné teploty opätovne a počas viacerých dní po sebe dosiahnu uvedenú hranicu alebo v prípade nájdenia prvých vajíčok, odporúčame ihneď vykonať ošetrenie prípravkami na báze inhibítorov tvorby chitínu. Sem zaraďujeme prípravky Dimilin 48 SC, Integro, Match 050 EC, Nomolt 15 SC a Rimon 10 EC. Ostatné prípravky bude možné použiť neskôr, približne 7-10 dní po vyvrcholení letu motýľov, kedy sa predpokladá hromadné liahnutie húseníc.

         Pripomíname však nevyhnutnosť ochrany proti chrastavitosti jadrovín. V niektorých oblastiach sú pomerne silné výskyty na listoch, pričom choroba začína prechádzať aj na plody. Odporúčame použiť aspoň raz niektorý zo systémových prípravkov. Netreba podceňovať ani múčnatku na jabloniach, ktorej vyhovuje premenlivé, suchšie, ale nie horúce počasie s tropickými teplotami.

 

Vinič

         Vo všetkých oblastiach je potrebné prvé preventívne ošetrenie proti múčnatke viniča. Termín postreku treba načasovať tak, aby sa o 10-12 dní mohol vykonať druhý postrek ešte pred začiatkom kvitnutia viniča.

 

Zemiaky

         V porastoch zemiakov treba naďalej sledovať začiatok liahnutia lariev pásavky zemiakovej, aby bolo možné použiť čo najskôr špeciálne prípravky, ktoré sa aplikujú na začiatku liahnutia lariev.

 

Zelenina

         Severnejšie oblasti a oblasti s intenzívnejšími zrážkami upozorňujeme na pleseň cibuľovú. Na chemické ošetrenie sú povolené kontaktné prípravky Bravo 500, Dithane M 45, Dithane DG Neo-Tec, Novozir MN 80, Funguran, Champion 50 WP, Cuprocaffaro, Kuprikol 50 a Kocide 2000 a kombinované prípravky s kontaktnou aj systémovou účinnou látkou Acrobat MZ, Mikal M, Ridomil Gold MZ 68 WG a Signum. Kombinované prípravky treba použiť 2, maximálne 3-krát za sezónu. Do postrekovej tekutiny je potrebné pridať zmáčadlo Silwet L 77 na zvýšenie priľnavosti na rastliny.

 

Z podkladov ÚKSÚP pripravil Miestny koordinačný výbor SZZ v Piešťanoch, 19. 5. 2008