Choď na obsah Choď na menu
 


Signalizačná správa na 2. 5. 2008

20. 5. 2008

Signalizačná správa na 2. 5. 2008

 

Ovocné dreviny

V posledných rokoch spôsobujú stále častejšie a lokálne aj väčšie poškodenia mladých rastúcich listov jabloní mínujúci škodcovia. Ako prvý začína na jar lietať ploskáčik jabloňový, po ňom sa o niekoľko dní objavuje podkopáčik špirálový, ktorý spôsobuje najväčšie škody, a tretím druhom je podkopáčik ovocný. Uvedení škodcovia sa vyskytujú v podstate vo všetkých oblastiach pestovania. Ich škodlivosť je významná hlavne v okresoch 1. signalizačného pásma, teda Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky, pričom menšie škody môžu vzniknúť aj na juhu susediacich okresov, teda Pezinok, Senec, Trnava, Nitra a Levice, plus na východe republiky v okrese Trebišov. Momentálne prebieha rojenie imág podkopáčikov a postupne aj kladenie vajíčok. Na chemickú ochranu sa v čase rojenia imág používajú prípravky Karate 2,5 WG, Karate Zeon 5 CS alebo Talstar 10 EC a v čase kladenia vajíčok Calypso 480 SC, Dimilin 48 SC, Nomolt 15 SC, Spintor a Rimon 10 EC.

            Vo feromónových lapačoch je pozorovaný let prvej generácie motýľov obaľovača slivkového obaľovača broskyňového. Ošetrenie proti nim sa bežne robí až proti druhej generácii v polovici júla, nakoľko škodlivosť prvej generácie je zanedbateľná. Avšak v oblastiach s pravidelnými hospodárskymi škodami, možno vykonať ochranu aj proti prvej generácii. Po 4. máji je pre 1. signalizačné pásmo aktuálne ošetrenie proti obaľovačovi slivkovému prípravkami Dimilin 48 SC a Rimon 10 EC. V prípade, že nevykonáme toto ošetrenie, možno o ďalších 10 dní použiť proti obom druhom obaľovačov prípravky Decis EW 50 a Decis Protech, proti obaľovačovi slivkovému aj Calypso 480 SC a Mospilan 20 SP a proti obaľovačovi broskyňovému aj Karate 2,5 WG a Karate Zeon 5 CS. V oblastiach 2. signalizačného pásma ohraničeného približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce treba termín ošetrenia posunúť približne o 3 dni neskôr.

 

Vošky

            Už v tomto období sa na niektorých plodinách začínajú objavovať vošky. Medzi prvými boli napadnuté ríbezle skoro po vypučaní a momentálne sú pozorované výskyty aj na ružiach. Je predpoklad, že čoskoro budú nasledovať ďalšie plodiny, najmä kôstkoviny. Preto upozorňujeme na ošetrovanie proti voškám, s ktorým sa počíta práve pri ich silných výskytoch, preventívne sa neošetruje! Je vhodné spojiť ochranu proti viacerým škodcom súčasne, teda napr. pri ochrane ovocných drevín proti mínujúcim škodcom alebo obaľovačom použiť prípravok účinný aj proti voškám alebo na skleníkovej zelenine proti moliciam a voškám. Samozrejmosťou musí byť dodržanie hygienickej ochrannej doby pred zberom plodov, najmä pri skleníkovej zelenine a skorých druhoch a odrodách ovocia. Následne po premnožení vošiek bude možné pozorovať aj postupné rozmnožovanie ich predátorov, ktoré sa nimi živia, a to lienok (najmä lariev), zlatoočiek a pod., preto je dôležité podporovať aj rozvoj užitočných organizmov z dôvodu ich výskytov počas ďalšej vegetácie, ale aj v budúcom roku, alebo vtedy, ak niekto nechce používať proti voškám chemické prípravky. V takomto prípade je potrebné časť pozemkov v okolí obrábanej pôdy ponechať bez zásahu aj s burinami, krovinami, stromami a kamením, ktoré potom tvoria pre užitočné organizmy prirodzené stanovištia a sú pre ne hlavným zdrojom obživy, úkrytu a miestom rozmnožovania. Samozrejmosťou musí byť ich neničenie používaním silne jedovatých prípravkov.

 

Z podkladov ÚKSÚP pripravil Miestny koordinačný výbor SZZ v Piešťanoch, 29. 4. 2008