Choď na obsah Choď na menu
 


Signalizačná správa na 30. 5. 2008

2. 6. 2008

Signalizačná správa na 30. 5. 2008

 

Ovocné dreviny

            Oteplenie posledných dní opäť prialo najmä hmyzím škodcom. Okrem iného umožnilo vzostup početnosti obaľovača jablčného. Jeho aktivitu podporili aj vyššie večerné teploty s tým, že v najteplejších oblastiach nastalo kladenie vajíčok. Z toho dôvodu pre 2. signalizačné pásmo (väčšina okresu Piešťany) odporúčame v období od 4. do 8. júna ošetrenie prípravkami na báze inhibítorov tvorby chitínu, a to Dimilin 48 SC, Integro, Match 050 EC, Nomolt 15 SC a Rimon 10 EC. Pre najvyššie polohy okresu možno predpokladať termín ošetrenia v období 10. až 15. júna. Samozrejme, že uvedené termíny treba prispôsobiť konkrétnej lokalite, prípadne aj zmenám počasia. Ak sa nepoužijú menované prípravky, možno použiť ostatné prípravky, ktoré sa aplikujú po vyvrcholení letu motýľov, kedy sa predpokladá hromadné liahnutie húseníc. Oproti uvedeným termínom to býva zvyčajne o 7-12 dní neskôr. Medzi tieto prípravky patria Actellic 50 EC, Reldan 40 EC, Steward, Cyprin 10 EC, Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, Karate Zeon 5 CS, Mavrik 2 F, Talstar 10 EC, Vaztak 10 EC, Nurelle D, Nurelle Max, Calypso 480 EC, Mospilan 20 SP, Spintor, Trebon 30 EC a Trebon 10 F.

            Už teraz sú pozorované miestami až kalamitné výskyty moniliózy kôstkovín, najmä na višniach a čerešniach. Preto v oblastiach s vyššími búrkovými zrážkami možno predpokladať ďalšie šírenie choroby. V tomto prípade si však treba všímať hlavne marhule, a to aj z toho dôvodu, že chemická ochrana plodov je možná iba u tohto druhu. Ošetruje sa 4, najneskôr 2 týždne pred zberom. Povolené sú prípravky Baycor 25 WP, Horizon 250 EW, Ornament 250 EW, Lynx, Rovral Flo a Signum. Veľmi dôležité je dodržanie ochrannej doby pred zberom plodov.

 

Zelenina

            V tomto období škodia na kapustovinách skočky. V prípade ich pozorovaného škodlivého výskytu možno vykonať ošetrenie niektorým z povolených prípravkov. Z kontaktných prípravkov sú povolené Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, Karate Zeon 5 CS, Nurelle D, Nurelle Max a Pyrinex 25 CS, systémový Actara 25 WG a hĺbkový Diazol 50 EW.

 

Zemiaky

            Opätovne pripomíname ochranu proti pásavke zemiakovej. Najúčinnejší a z istého pohľadu aj najlacnejší chemický spôsob ochrany je skoré ošetrenie proti mladým larvám prípravkami Match 050 EC, Nomolt 15 SC, Novodor FC a Rimon 10 EC. V prípade správne vykonaného ošetrenia nie je už väčšinou potrebný ďalší opakovaný zásah. V neskoršom vývinovom štádiu sú tieto prípravky už neúčinné, ale naopak sa môžu použiť ostatné prípravky, ktoré sa aplikujú v období maximálneho liahnutia, kedy zároveň prvé larvy dosiahli druhý až tretí vývinový stupeň. Medzi takéto prípravky patria Acord, Nurelle D, Nurelle Max, Actara 25 WG, Calypso 480 SC, Biscaya 240 OD, Spintor, Mospilan 20 SP, Marshal 25 EC a Delta EW 50. V mnohých prípadoch je však následne potom potrebný opakovaný zásah. Vzhľadom na možné vysoké teploty upozorňujeme, že účinné látky patriace medzi pyretroidy majú zníženú účinnosť pri teplotách nad 23oC. Povolené sú buď samostatne alebo v kombinácii s inou účinnou látkou patriacou do inej skupiny. Upozorňujeme aj na jedovatosť niektorých prípravkov pre včely, preto treba brať do úvahy aj kvitnúce buriny, ktoré môžu včely v hojnom počte navštevovať.

 

Vinič

            Vo všetkých oblastiach je aktuálne paušálne ošetrovanie proti múčnatke aj peronospóre pred kvitnutím viniča.

 

Z podkladov ÚKSÚP pripravil Miestny koordinačný výbor SZZ v Piešťanoch, 27. 5. 2008